+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

Zagrożenie mgłą olejową

Zagrożenie mgłą olejową

Mgła olejowa powstaje, gdy dochodzi do kontaktu szybko poruszających się narzędzi, gorących powierzchni i płynu do obróbki metali (MWF). MWF służy jako środek chłodzący i smarujący, jest ogólną nazwą dla płynów stosowanych w procesach obróbki metali. MWF zmniejsza ciepło i tarcie pomiędzy maszyną a obrabianym materiałem. Pomaga zapobiegać spalaniu i dymieniu, szczególnie w ruchu obrotowym o dużym natężeniu.

Ponadto MWF wpływa dodatnio na jakość obrabianego materiału poprzez ciągłe usuwanie grzywien, zrębków i wiórów ze stosowanego narzędzia oraz z powierzchni obrabianego materiału. Proszę zwrócić uwagę, że ważnym jest, aby proces obróbki metali zsynchronizować z odpowiednim rodzajem i ilością MWF, w celu uniknięcia wytwarzania zbędnej mgły olejowej przy wysokiej temperaturze.

MWF jako płyn chłodzący jest używany do chłodzenia obrabianego metalu, stosowanej maszyny lub narzędzia. Płyn chłodzący jest emulsją głównie wody oraz niewielkiej ilości środka smarującego, rozpuszczalnego oleju lub smaru syntetycznego. Płyn chłodzący (w zależności od procesu produkcji) powoduje opary, dym, mgłę, parę, gazy, krople lub aerozole. Wszystkie te formy są rodzajem mgły olejowej, jednakże wymagają zróżnicowanej i przemyślanej metody filtracji.

zagrożenie mgłą olejową

Mgła olejowa stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach pracy.

ZAGROŻENIA

może nieodwracalnie uszkodzić zdrowie pracowników,

może spowodować podrażnienia oczu, skóry, gardła i płuc,

może spowodować niebezpieczne sytuacje w miejscu pracy (poślizgi),

może poważnie uszkadzać maszyny np. w wyniku działania rdzy/korozji,

może powodować wysokie koszty utrzymania (lepkość),

może powodować problemy z higieną ze względu na rozrost bakterii i pleśni,

może powodować pożary (w wyniku braku konserwacji).

Korzyści związane z odciąganiem mgły olejowej

zgodność z normami bezpieczeństwa i higieny pracy,

minimalizacja zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy, ograniczenie narażenia na wpływ niebezpiecznych płynów i mgły olejowej,

bezpieczne środowisko pracy:

suche powierzchnie,

mniejsze ryzyko poślizgnięć i upadków,

mniejsze ryzyko pożaru,

zwiększona wydajność:

wzrost morale i komfortu personelu dzięki zwiększeniu czystości powietrza w miejscu pracy,

krótszy czas interwencji operatora, dzięki oczyszczonej atmosferze w maszynie CNC,

mniejsze koszty utrzymania/operacyjne:

dłuższa żywotność maszyn i narzędzi,

ochrona wrażliwego wyposażenia high-tech,

polepszone pole widzenia w obrębie maszyn CNC,

oszczędność energii, w przypadku recyrkulacji

0