+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

ZAGROŻENIE PYŁEM
NA STANOWISKACH PRACY

Pył i ziarnistość pyłów

Zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy

Pył i ziarnistość pyłów

Pył można określić jako widoczne a także niewidoczne cząsteczki materii stałej. Cząsteczki te mogą być zawieszone oraz osadzone. Wielkość cząstek (w zależności od rodzaju i właściwości) wpływa na to jak unoszą się one w powietrzu, nie ma natomiast znaczenia ich ciężar. Gdy cząstki są bardzo małe, pył nie opada i ciągle pozostaje w powietrzu.

Dla zobrazowania wielkości cząsteczek pyłu na poniższym schemacie przedstawiliśmy porównanie najczęściej występujących w powietrzu cząstek materii.

Porównanie wielkości cząstek pyłów występujących w powietrzu

Schemat ziarnistość pyłów - zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy

Zagrożenie pyłem na stanowisku pracy

Cząsteczki pyłu mogą oddziaływać na osoby pracujące w pobliżu. Pył może być także źródłem chorób gdyż może zawierać trujące substancje. Jeżeli jego stężenie jest bardzo wysokie a cząstki są na tyle małe, że mogą dostać się głęboko do płuc, kształt cząsteczek pyłu ułatwia ich wniknięcie do organizmu. Dlatego obok kryterium wielkości cząsteczek decydującą rolę podczas oceny zagrożenia zdrowia spowodowanego pyłem ma także jego skład chemiczny.

Przepisy prawa regulują najwyższe dopuszczalne stężenia (tzw. NDS) substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy. W Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Badanie i kontrola stężenia substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy jest niezbędnym elementem zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy. Kolejnym etapem są natomiast dążenia do skutecznej eliminacji zanieczyszczeń pyłowych a co za tym idzie eliminacji zagrożenia substancjami szkodliwymi.

Celem działalności naszej firmy jest znajdowanie właściwych rozwiązań eliminujących zanieczyszczenia pyłowe na stanowiskach pracy we wszystkich procesach produkcyjnych.

Gwarantujemy kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów z różnych branż przemysłowych w zakresie doboru, projektowania, montażu oraz serwisu instalacji i urządzeń odpylających. Aby dowiedzieć się więcej na temat eliminacji pyłów na stanowiskach pracy zadzwoń do nas +48 785 80 08 08 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Napisz do nas

15 + 7 =

0