+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

KONSERWACJA SYSTEMÓW
FILTROWENTYLACJI PYŁÓW SPAWALNICZYCH

Instalacje filtrowentylacji pyłów spawalniczych są nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej spawalni. Aby mogły one jednak skutecznie usuwać pył spawalniczy, konieczna jest ich okresowa konserwacja  filtrowentylacji.

Autor: Rafał Kmieć

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy konserwacja systemów filtrowentylacji pyłów spawalniczych jest rzeczywiście konieczna? Na to pytanie należy sobie jednoznacznie odpowiedzieć twierdząco. Najważniejszym argumentem przemawiającym za konserwacją jest to, że jej brak może spowodować obniżenie skuteczności działania filtrowentylacji. Należy pamiętać, że to właśnie filtrowentylacja ma znaczący wpływ na możliwość przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS) różnych szkodliwych substancji na stanowiskach spawalniczych. Ponadto pogorszenie warunków pracy dotyczy w tym wypadku również stanowisk pozaspawalniczych w innych częściach hali, na której jest zlokalizowana spawalnia. Pył spawalniczy przedostaje się także do eksploatowanych na halach urządzeń i zdecydowanie skraca ich żywotność (szczególnie są na to wrażliwe komputery, spawarki, roboty spawalnicze i inne urządzenia elektryczne wymagające powietrza do swojego chłodzenia).

 

Brak konserwacji instalacji filtrowentylacyjnej może też spowodować zmniejszenie zainteresowania spawaczy jej działaniem. Dla przykładu niewyregulowane przeguby cierne (lub zużyte w nich podkładki cierne) skutkują samoczynnym opadaniem ramion odciągowych, przez co przestają one być używane. W okresie gwarancyjnym brak przeglądów skutkuje też często (w zależności od warunków umowy) utratą gwarancji lub brakiem możliwości jej przedłużenia. Niekorzystne jest również przyspieszone zużycie elementów instalacji, co jest związane między innymi z możliwością osadzania się wewnątrz niej pyłu spawalniczego (ilustracje 1. i 2.).

Ilustracja 1: Wnętrze połączenia elastycznego w ramieniu odciągowym. Na zdjęciu wyraźnie widoczny jest pposiadły pył spawalniczy

Ilustracja 2: Wnętrze wentylatora odciągowego. Na łopatkach wirnika widoczny jest osad

Osadzanie się pyłów

Szczególnie wrażliwe na występowanie osadu złożonego w większości z pyłu spawalniczego są instalacje odciągające pył powstający przy spawaniu detali mocno zaolejonych (technologie często spotykane w przemyśle motoryzacyjnym, olej jest również obecny na spawanych detalach które wcześniej były np. cięte piłami chłodzonymi emulsją). Pył spawalniczy, szczególnie zaolejony i osiadły, skraca żywotność elementów instalacji filtrowentylacyjnych poprzez przyspieszenie zużycia takich elementów jak: wirników wentylatorów indywidualnych (lub centralnych w instalacjach bez filtra) przez wpływ na ich niewyważenie czy osi przepustnic. Ponadto może on dostawać się do szaf sterowania, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wywołania zwarcia. Warto zwrócić uwagę na to, że pył spawalniczy zalegający w instalacjach zwiększa również zagrożenie pożarowe
Jak już wspomniałem, brak konserwacji wiąże się również często z brakiem kontroli nad eksploatacją systemu. Zdarza się, że serwis podczas wykonywania konserwacji odkrywa nieprawidłowości w użytkowaniu systemu – zamknięcie zbyt wielu przepustnic ręcznych w instalacjach z automatyką, samowolny demontaż części w uchwytach spawalniczych z odciągiem itp. (patrz: ilustracja 3.).

Ilustracja 3: Brak kontroli eksploatacji systemu filtrowentylacji. Niedopałki papierosów wrzucone do ramion odciągowych dostały się do zbiornika na pył w filtrze patronowym

Konserwacja systemów filtrowentylacji

Czynności konserwacyjne można podzielić na dwa rodzaje – bieżące, które wykonywane najczęściej przez wyznaczonych, przeszkolonych pracowników firmy użytkującej instalacje, oraz kontrole okresowe wykonywane przez specjalistyczne firmy. Do pierwszej grupy należą m.in. kontrola wzrokowa i kontrola działania systemu oraz sprawdzenie (organoleptyczne) szczelności filtra szczególnie przy otworach wylotowych powietrza. Podczas kontroli bieżącej należy też sprawdzić drgania i głośność pracy układu wirującego. We własnym zakresie należy też sprawdzić stan instalacji elektrycznej oraz wykonać czyszczenie filtrów elektrostatycznych, a także wykonać niektóre czynności regulacyjne – np. wyregulować docisk podkładek ciernych w przegubach ciernych ramion odciągowych oraz sprawdzić ilość pyłu (i usunąć jego nadmiar) w pojemniku na pył, który umieszczony jest w filtrze.

Konserwacje okresowe, które wykonywane są przez specjalistyczne firmy (najczęściej przez producentów lub autoryzowanych przedstawicieli), prowadzi się zwykle co pół roku lub co rok. Podczas nich prowadzone są następujące czynności:

 • czynności objęte konserwacją bieżącą,
 • pomiar przepływu powietrza w instalacji,
 • pomiar poboru prądu silników wentylatorów,
 • pomiar podciśnienia w instalacji,
 • kontrola obudów wentylatorów pod kątem pęknięć naprężeniowych,
 • kontrola płynności pracy wentylatorów,
 • czyszczenie elementów instalacji wewnątrz i na zewnątrz,kontrola wzrokowa filtrów,
 • kontrola szczelności,
 • sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej elementami instalacji,
 • oczyszczenie wnętrza szaf sterowania odkurzaczem przemysłowym,
 • sprawdzenie stanu zanieczyszczenia wkładów filtrujących i ewentualna ich wymiana.

Profesjonalny, okresowy serwis instalacji filtrowentylacyjnych spawalni wymaga posiadania przez firmę go wykonującą odpowiedniej wiedzy oraz urządzeń. Z uwagi na złożoność instalacji i często ich znaczną długość naprawa wymaga zazwyczaj kilku dni pracy.

Koszt czy inwestycja

Przedstawione w niniejszym artykule argumenty przemawiają za tym, że czyszczenie systemów filtrowentylacyjnych w spawalniach i związane z nimi usługi konserwacji powinny być traktowane jako inwestycja – inwestycja ważna ze względu na zdrowie ludzi (a więc również wydajność ich pracy), ale również jako inwestycja zapobiegająca kosztom, jakie mogą zostać poniesione z powodu zaniedbań w konserwacji. Często okazuje się, że uzyskane oszczędności poczynione na konserwacji są tylko pozorne. Przykładowo, wyjęcie wkładów filtracyjnych z filtra i wyrzucanie odciągniętego powietrza latem na zewnątrz powoduje osadzanie się pyłu wewnątrz filtra, a przez to w przyszłości konieczność wymiany niektórych jego elementów.

Nieserwisowane instalacje odciągowe

Popularność korzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się konserwacją instalacji filtrowentylacji pyłów spawalniczych

W Polsce aktualnie obserwujemy stosunkowo niewielkie zainteresowanie usługami konserwacji pogwarancyjnej. Wydaje się, iż jest to związane z oszczędnościami, jakie firmy wprowadzały w czasie kryzysu. Konserwacja najczęściej jest realizowana przez użytkowników w ich własnym zakresie (zwykle w okresach zmniejszonego obłożenia pracą). W związku z częstym brakiem systematyczności w tych działaniach spotyka się kilkuletnie instalacje, które wymagają znacznego wkładu finansowego w przywrócenie ich do pełnej sprawności. Należy się jednak spodziewać, iż korzyści, jakie można osiągnąć dzięki systematycznej, profesjonalnej konserwacji, zwiększą w najbliższym czasie zainteresowanie tymi usługami na rynku.

Gwarantujemy kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów z różnych branż przemysłowych w zakresie doboru, projektowania, montażu oraz serwisu instalacji i urządzeń odpylających. Aby dowiedzieć się więcej na temat eliminacji pyłów na stanowiskach pracy zadzwoń do nas +48 785 80 08 08 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Napisz do nas

1 + 3 =

0